01 Dec

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016

NB1

Leeuwentandem Nederlands kampioen
Regiopoortwachters.nl is de trotse hoofdsponsor van Stichting Support Visueel Beperkte Wielrenners. Cor van Leeuwen (als goedziende tandempiloot) en zijn visueel beperkte mederijders (de zogenaamde stokers) zorgden voor prestaties van formaat. Met Tristan Bangma werd Cor Nederlands Kampioen. Tristan won samen met Teun Mulder daarnaast een gouden medaille op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Samen met Daniël Knegt won Cor de wegwedstrijd van de Invictus Games in Orlando en kregen zij een gouden medaille uit handen van Prins Henry. Ook volgend jaar zullen wij deze renners met doorzettingsvermogen graag financieel ondersteunen. Voor meer over deze wielrenners klik hier

NB2

Gewijzigde Arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017
De ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. De vernieuwde Arbowet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. De ingangsdatum van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld; deze stond aanvankelijk gepland voor 1 juli 2016. Het voorstel voor de wetswijziging is pas in september 2016 door de Tweede Kamer behandeld en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Of 1 juli 2017 ook daadwerkelijk de nieuwe ingangsdatum wordt van de gewijzigde Arbowet, hangt uiteraard af van de Eerste Kamer.
Thema’s die in de gewijzigde Arbowet zijn genoemd zijn:
– De bedrijfsarts krijgt een grotere rol bij preventie
– Organisaties moeten een bedrijfsarts eerder inschakelen
– De bedrijfsarts moet samen met de werkgever het arbeidsomstandighedenbeleid vormgeven
– De werknemer heeft recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts
– De werknemer krijgt zonder dat er toestemming nodig is toegang tot de bedrijfsarts
– De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de arbodienst
– Het contract dat de werkgever met de arbodienst sluit moet voldoen aan een aantal basiseisen

Wij houden u op de hoogte. Wel kunnen wij alvast aangeven dat uw contract bij Regiopoortwachters.nl voldoet aan de basiseisen zoals deze in het wetsvoorstel genoemd. Meer informatie klik hier 

NB3

Het verwerken van privacy of medische informatie in www.verzuimsignaal2.nl door werkgevers is niet toegestaan (Autoriteit Persoonsgegevens (AP))
Voor werkgevers is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ze het loon van de zieke werknemer moeten doorbetalen. Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers of om deze gegevens vast te leggen. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets mee moet gebeuren, meer informatie is terug te lezen via onderstaande link:
Beleidsregels ziek werknemer autoriteit persoonsgegevens

NB4

Aanpakken van frequent verzuim
Is het werk te zwaar? Gaat het wel goed met de werknemer? Of is de werknemer wel klaar met zijn werk(gever)? Van de werknemers die zich vier keer of vaker per jaar ziek melden bij hun werkgever, vervalt de helft in een langdurig verzuim in de vier jaren erna (Koopmans 2009). Maar hoe voorkomt u dat? En hoe krijgt uw werknemer de ondersteuning die hij / zij verdient?
Als bijlage van uw nieuwsbrief vindt u een productbeschrijving Preventie+ van Regiopoortwachters.nl. In samenwerking met onze zusterorganisatie Lifework komen wij automatisch in actie indien uw werknemer vaker dan 2 keer verzuimt over de afgelopen 12 maanden. De eerste resultaten van onze nieuwe dienstverlening zijn veelbelovend. Werknemers worden op weg geholpen om in de kracht van hun leven te blijven werken. Leidinggevenden worden ontzorgd door onze arbeidsdeskundige zodat iedereen weer verder kan met datgene waar hij / zij goed in is. Indien u gebruik wilt maken van ons product Preventie+, stuur dan een mailbericht naar info@regiopoortwachters.nl en geef in het onderwerp aan Ik wil gebruik maken van Preventie+ . Hierna nemen wij contact met u op.

NB5

Aanscherping Verificatiecode www.verzuimsignaal2.nl
U gebruikt Verzuimsignaal om uw werknemers bij ons ziek en hersteld te melden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat een inlognaam en wachtwoord niet afdoende zijn als inlog van uw verzuimapplicatie omdat de applicatie bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Deze aanscherping is van overheidswege opgelegd om de gegevens van werknemers beter te beschermen. Vanaf januari 2017 geldt daarom een extra verificatie als u gaat inloggen. U zult als u volgend jaar inlogt merken dat u automatisch door een menu wordt geleid waardoor u uw extra verificatiecode ontvangt.

NB11

Nieuw: Loonsomabonnement voor werkgevers in de sector Horeca, Recreatie en Detailhandel
Voor werkgevers met veel flexwerkers die geen bedrag per werknemer willen betalen maar wel de dekking van een verzuimabonnement willen, zodat alles goed geregeld is. Denk bijvoorbeeld aan een seizoenbedrijf met studenten of een winkel met minimale arbeidscontracten. Indien u voor 20 december 2016 uw laatste verzamelloonstaat aan ons stuurt (info@regiopoortwachters.nl), durven wij u een voorstel voor een verzuimabonnement te sturen op basis van uw totale loonsom. De dekking geldt dan ook indien u tijdens de looptijd van het contract vergeten bent om uw werknemer in onze verzuimapplicatie te registreren. Vermeld bij het onderwerp van uw mailbericht “ik wil een voorstel voor een loonsomabonnement”.

Een rekenvoorbeeld:
Horecabedrijf met 6 vaste werknemers en 14 werknemers die vooral in het weekend werken.
Op basis van een regulier verzuimabonnement betaalt de werkgever ongeveer € 2.000 maar op basis van onze berekening over de totale loonsom van het laatst bekende jaar betaalt de werkgever € 1.350 oftewel een voordeel van € 650.

Wij berekenen het tarief op basis van o.a. sectorrisico’s en loongemiddelden. Wel vragen wij elk jaar uw laatst bekende verzamelloonstaat op zodat wij kunnen naverrekenen en de voorschotfactuur voor het nieuwe jaar kunnen opmaken. Voor werkgevers die via de assurantietussenpersoon Eskes en Partners zijn aangemeld kan het zijn dat zij al gebruik maken van deze abonnementsvorm.
NB9

Verrichtingen facturatie per e- mail
Informatie alleen voor klanten met een verzuimpakket op basis van verrichtingen / nacalculatie. Sommige werkgevers hebben met Regiopoortwachters.nl geen verzuimabonnement afgesloten maar een verzuimpakket waarbij elke verrichting door onze arts of arbeidskundig casemanager, hoe klein dan ook, per gewerkte minuut wordt verrekend. Per 01-01-2017 worden deze verrichtingen door Regiopoortwachters.nl gefactureerd en niet meer door uw regiopoortwachter in uw regio. De facturering verzorgen wij per e-mail en niet meer op papier ook omdat dat voor zowel onze klanten als ons veel handling en papier scheelt en het daarnaast de kans op fouten minimaliseert. Heeft u een verrichtingencontract en hebben wij nog geen (juist) e-mailadres van u, dan willen wij u vriendelijk vragen het juiste e-mailadres door te geven via info@regiopoortwachters.nl en bij het onderwerp aan te geven “mijn mailadres voor de facturen van het verrichtingenpakket”.