07 Mrt

Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts

Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk.

Bekijk nu dit korte filmpje:

 

De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • De verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
  • Aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen;
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het Arboportaal