04 Apr

De EVI Groep biedt adviseurs een arbodienstfranchise

De EVI Groep biedt adviseurs een arbodienstfranchise

Gorinchem, 3 april 2017
Onder het motto “Vitaal met pensioen” wil de EVI Groep een echte brug slaan tussen werknemersverzekeringen en dienstverlening gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De EVI Groep biedt hiertoe verzekeraars en hun adviseurs (met volmacht) een gecertificeerde franchise-oplossing waarin arbodienstverlening en aanvullende diensten worden aangeboden. De franchiseformule wordt aangeboden aan een aparte entiteit (de partner) die een concernrelatie kan hebben met de holding boven de verzekeraar of (verzekerings)adviseur.

Verzekeraars en volmachtkantoren willen de schadelast van hun inkomensportefeuilles beheersbaar houden. Door ingewikkelde regelgeving rondom privacy is het onmogelijk om de claims inhoudelijk te controleren. Daarnaast willen (verzekerings)adviseurs hun relatie met de klant versterken door ook dienstverlening aan te bieden. In de keten zien verzekeraars hun adviseurs en volmachtnemers worstelen met deze uitdaging. Een aantal verzekeraars en volmachthouders hebben inmiddels de claimbeoordeling apart gepositioneerd en werken samen met geselecteerde arbodiensten.

De EVI Groep gaat een stap verder. Door zowel claim- en interventiebeoordeling van de verzekeraar als Arbo en aanvullende dienstverlening in één aparte gecertificeerde entiteit te beleggen, ontstaat een dienstverlener die in de driehoek werkgever-werknemer-verzekeraar het verschil maakt. De EVI Groep faciliteert deze dienstverlener. Een apart kwaliteitsysteem (ISO 27001) borgt de omgang met privacygevoelige data en voorkomt datalekken. De bedrijfsarts werkt binnen de gecertificeerde eenheid in een eigen afgeschermde omgeving zodat de rechten van de werknemer niet tekort worden gedaan.

De EVI Groep ondersteunt de partner bij de opstart en ook daarna. Het pakket aan faciliteiten voor de partner is voor een groot gedeelte gebaseerd op het principe “plug en play”. Hierdoor is de partner binnen 3 maanden operationeel. De partner wordt aangehaakt op het kwaliteitssysteem, de automatisering, de dienstverlening en heeft toegang tot bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en andere professionals. De eigen claim- & casemanager van de partner onderhoudt de contacten met de risicodrager en de klantwerkgever.

Door de opzet van de formule heeft de partner toegang tot het aanbieden van preventie, verzuim- en re-integratiediensten als ook gezondheidsmanagement, de 12-jaarspropositie (Wulbz, Bezava en WGA ERD ineen) en dienstverlening voor zelfstandigen (AOV). De eerste partner genaamd Inzet met zorg BV is per 1 april 2016 en na een implementatieperiode van 3 maanden succesvol toegetreden. Deze partner bedient de klantwerkgevers van adviseur Raadgever Kuijkhoven en volmachthouder Raadhoven. Tot 1 september aanstaande zal de EVI Groep nog 4 tot 6 partners aansluiten.


Voor meer informatie of interesse om toe te treden als partner, neem contact op met Gerard Egberts via telefoonnummer 06-55822685 of per mail via
gegberts@evigroep.nl. De EVI Groep bestaat uit o.a. Regiopoortwachters.nl (gecertificeerde arbodienstverlening), Fazerelli (bedrijfsartsen), Lifework (Gezondheidsmanagement), CEVID (ICT), Poortwachterdirect (providerboog interventies), Arbode Consultancy (VGW-Risicomanagement), Eerst naar de Mediator en het Werkadviescentrum (arbeidsdeskundige inzet). Regiopoortwachters.nl en het Werkadviescentrum werken samen met verschillende inkomensverzekeraars en volmachthouders.