Onze dienstverlening

Preventie+

Preventie+

 

Doelgroep

MKB bedrijven en het grootbedrijf

 

Context

Hoe krijgt een ondernemer grip op werknemers die te vaak verzuimen terwijl de werkgever niet weet wat er aan de hand is? Wat te doen met een werknemer die zich maar niet ziek meldt terwijl de leidinggevende zich zorgen maakt omdat de werknemer te lang “op zijn tenen loopt”. In samenwerking met de zusterorganisatie Lifework BV biedt Regiopoortwachters.nl een uitkomst door gerichte advisering en een aanpak zonder dat de werknemer in zijn / haar privacy-rechten wordt geschonden. De aanpak is niet enkel gericht op gezondheidsklachten maar beschouwt ook alle andere potentiële verzuimoorzaken zoals een ongezonde levensstijl, problemen op of met het werk, sociale problematiek (familiair, schulden etc.) enzovoort.

 

Dienstverlening

De verzuimapplicatie van Regiopoortwachters.nl informeert de leidinggevende automatisch indien de werknemer over de laatste 12 maanden vaker dan 2 keer verzuimt. Zonder een tegenbericht binnen 7 kalenderdagen van de leidinggevende stuurt Lifework aan de werknemer een werkvermogenvragenlijst. De werkvermogenvragenlijst is een betrouwbare voorspeller van arbeidsongeschiktheid (werknemers die “rood scoren” vallen binnen 3 jaren langdurig uit). Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de werknemer gelijk een geautomatiseerde adviesrapportage waarin staat op welke punten de werknemer het werkvermogen kan verbeteren. Op deze wijze kan de werknemer zelf aan de slag. Indien de werknemer oranje (matig) of rood (slecht) scoort, dan wordt de werknemer uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige spreekt met de werknemer op de neutrale locatie van Lifework. De arbeidsdeskundige adviseert de werknemer hoe het werkvermogen te verhogen, (verder) uitvallen te voorkomen en welke vervolgstappen te nemen. Tevens rapporteert de arbeidsdeskundige aan de werkgever wat deze kan bijdragen om (verder) uitvallen van de werknemer te voorkomen.

 

Investering

Voor het MKB (tot 100 werknemers) biedt Regiopooortwachters.nl deze dienstverlening aan voor het bedrag van € 10,50 per werknemer per jaar. De dekking is voor de werknemers die zijn geregistreerd in de verzuimapplicatie (Verzuimsignaal) ten behoeve van de basisdienstverlening van Regiopoortwachters.nl (Verzuimmanagement+).

 

Voor het grootbedrijf biedt Regiopoortwachters.nl deze dienstverlening aan op basis van offerte.

 

De inzet voor werknemers die niet frequent verzuimen maar “los” door de werkgever worden aangemeld, bijvoorbeeld omdat de werkgever zich zorgen maakt over de kans op arbeidsongeschiktheid, worden op basis van verrichtingen verrekend. Het tarief van de “losse” verrichting is dan € 295 per verwijzing (vragenlijstonderzoek, adviesrapportage voor de werknemer, adviesgesprek met de arbeidsdeskundige inclusief rapportage). Alle bedragen zijn exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting.

 

Aanvullende preventieve dienstverlening

Op offertebasis heeft de werkgever daarnaast toegang tot de wettelijke preventie-instrumenten zoals:

 

  •  Opstellen en toetsen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  •  Opstellen van het bijbehorende Plan van Aanpak
  •  Aanstellingskeuringen gericht op specifieke gezondheidskundige beroepsrisico’s
  •  Pago- / PMO-onderzoeken (periodieke medische onderzoeken)
  •  Bedrijfshulpverlening (BHV)
  •  Advisering organiseren inzet preventiemedewerker

 

De kerndeskundigen van Regiopoortwachters.nl zoals de veiligheidskundige, de Arbeidshygiënist, de A&O Deskundige en de bedrijfsarts staan de organisatie hierbij terzijde.

Heeft u een vraag?

 

Adres :

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon :

0 (+31) 85 - 273 32 45

 

E-mail :

info@regiopoortwachters.nl

 

Of stuur ons een bericht:

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022