Onze dienstverlening

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

 

Een Verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer een partij het verwerken van persoonsgegevens bij een andere partij wil uitbesteden. U als werkgever besteedt werkzaamheden uit aan Regiopoortwachters.nl B.V.. U bent daarmee aan te merken als Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en Regiopoortwachters.nl B.V. is daarmee aan te merken als de Verwerker van de gegevens. Wij leggen graag, mede met het oog op de Wet Algemene Verordening Gegevens, artikel 13 lid 1 sub a en b van de AVG, hierna: “AVG”, (voorheen artikelen 13, 14 en 34a Wbp), in deze Verwerkersovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen en Onderliggende Overeenkomst vast wat Regiopoortwachters.nl B.V. wel en niet mag doen met de Persoonsgegevens.

Download verwerkersovereenkomst in Microsoft Word of PDF (invulbaar)

Heeft u een vraag?

 

Adres :

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon :

0 (+31) 85 - 273 32 45

 

E-mail :

info@regiopoortwachters.nl

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022