Onze dienstverlening

Verzuimmanagement+ Verrichtingenpakket

Verzuimcontract op basis van verrichtingen

 

De verzuimcontracten op basis van verrichtingen bevatten de volgende onderdelen:

 

 • Aansluiting bij de gecertificeerde arbodienst Regiopoortwachters.nl (Arbowet, artikel 14)
 • Eén centraal aanspreekpunt voor alle verzuim- en re-intgratiezaken: de arbeidskundig casemanager
 • Gebruikmaking van onze web based verzuimapplicatie:

           - ten behoeve van registratie ziek- en herstelmeldingen

           - voor periodieke verzuimoverzichten en -statistieken op bedrijfsniveau

           - het wijzigen van het arbeidsongeschiktheidspercentage

           - inhoudelijk raadplegen van rapportages van de deskundigen

           - opbouw van uw elektronische verzuim- en poortwachterdossier

 

 • Informatieoverdracht aan uw assurantietussenpersoon of (gevolmachtigde) verzekeraar, afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar of tussenpersoon en rekening houdende met privacywetgeving
 • Signalering indicatie van vangnet- en zwangerschapsituaties (voor zover bekend en na toestemming van uw  medewerker)
 • Signalering indicatie van aanpassing WIA en/of WAO uitkering
 • Signalering indicatie verhaalsrecht loon- en letselschade bij verzuim door schuld derde
 • Signalering samengesteld verzuim
 • Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan OR of de personeelsvertegenwoordiging
 • Doorgeven van beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum van Beroepsziekten

 

Tarief: € 25,00 per werknemer per jaar

 

Losse verrichtingen die apart worden verrekend

 • Intake werkgever en verkorte verzuimscan (eenmalig) á € 95
  (incl. bedrijfsbezoek en uitleg van de mogelijkheden van de web based verzuimapplicatie)
 • De poortwachtersbestendige begeleiding van zieke werknemers door de bedrijfsarts (€ 202- per gewerkt uur)  en de arbeidsdeskundig casemanager (€ 127,- per gewerkt uur)
 • Arbeidsdeskundig onderzoek 1e spoor (apart onderzoek re-integratiemogelijkheden in het eigen bedrijf indien de werknemer waarschijnlijk niet kan re-integreren bij de eigen werkgever en extern gere-integreerd dient te worden).
 • Arbeidsdeskundig re-integratieadvies werkhervatting bij een andere werkgever (zogenaamd “advies 2e spoor”)
 • Arbeidsmedisch advies bij bezwaar & beroep naar aanleiding van een WIA-beoordeling
 • Overige preventie- en re-integratiediensten: op basis van offerte
 • Opstellen RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 • Uitvoeren van aanstellingskeuringen
 • Uitvoeren PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

Heeft u een vraag?

 

Adres :

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon :

0 (+31) 85 - 273 32 45

 

E-mail :

info@regiopoortwachters.nl

 

 

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022