Onze dienstverlening

Verzuimmanagement+

Verzuimcontract op basis van een verzuimabonnement

 • Aansluiting bij de gecertificeerde arbodienst Regiopoortwachters.nl (Arbowet, artikel 14)
 • Eén centraal aanspreekpunt voor alle verzuim- en re-intgratiezaken: de arbeidskundig casemanager
 • Gebruik maken van onze web based verzuimapplicatie:

       - ten behoeve van registratie ziek- en herstelmeldingen

              - voor periodieke verzuimoverzichten en -statistieken op bedrijfsniveau

              - het wijzigen van het arbeidsongeschiktheidspercentage

              - inhoudelijk raadplegen van rapportages van de deskundigen

              - opbouw van uw elektronische verzuim- en poortwachterdossier

 

 • Informatieoverdracht aan uw assurantietussenpersoon of (gevolmachtigde) verzekeraar, afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar of tussenpersoon en rekening houdende met de privacywetgeving
 • Signalering indicatie van vangnet- en zwangerschapsituaties (voor zover bekend en na toestemming van uw medewerker)
 • Signalering indicatie van aanpassing WIA en/of WAO uitkering
 • Signalering indicatie verhaalsrecht loon- en letselschade bij verzuim door schuld derde
 • Signalering samengesteld verzuim
 • Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan OR of de personeelsvertegenwoordiging
 • Doorgeven van beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum van Beroepsziekten
 • Telefonisch (voor-)overleg met de werkgever n.a.v. een verzuimmelding
 • Verzuimdiagnose door arbeidskundig casemanager tussen de 4e en 7e verzuimdag
 • Spreekuur bedrijfsarts week 3 / 4
 • Opstellen probleemanalyse en advies
 • Opstellen plan van aanpak (op locatie werkgever indien gewenst)
 • Periodieke vervolgspreekuren en -contacten van de bedrijfsarts tijdens de eerste 2 ziektejaren
 • Periodieke vervolgspreekuren en -contacten van de arbeidskundig casemanager tijdens de eerste 2 ziektejaren
 • Medische poortwachtertoets (ziektemaand 4)
 • Arbeidsdeskundige poortwachtertoets (ziektemaand 5)
 • Advies ten behoeve van de eerstejaarsevaluatie (maand 11)
 • Ondersteuning re-integratiedossier en opstellen re-integratieverslag (t.b.v. WIA-aanvraag)
 • Arbeidskundig advies eigen (aangepast) werk
 • Opstellen kosten- en batenanalyse t.b.v. inzet interventies en vergoedingen door verzekeraar
 • Advies ontslagaanvraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer

 

Tarief: € 131,00 per werknemer per jaar

 

Losse verrichtingen die apart worden verrekend

 • Intake werkgever en verkorte verzuimscan (eenmalig) á € 95
 • (incl. bedrijfsbezoek en uitleg van de mogelijkheden van de web based verzuimapplicatie)
 • Arbeidsdeskundig onderzoek 1e spoor (apart onderzoek re-integratiemogelijkheden in het eigen bedrijf indien de werknemer waarschijnlijk niet kan re-integreren bij de eigen werkgever en extern gere-integreerd dient te worden).
 • Arbeidsdeskundig re-integratieadvies werkhervatting bij een andere werkgever (zogenaamd “advies 2e spoor”)
 • Arbeidsmedisch advies bij bezwaar & beroep naar aanleiding van een WIA-beoordeling
 • Overige preventie- en re-integratiediensten: op basis van offerte
 • Opstellen RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 • Uitvoeren van aanstellingskeuringen
 • Uitvoeren PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

 

Basiscontract+

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werkgevers moeten de minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met hun arbodienst en vastleggen in het zogenaamde basiscontract.

Wij informeerden u eerder al dat onze abonnementen voldoen aan deze nieuwe wettelijke eisen. Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen van de Arbowet en de inhoud van het basiscontract.

 

Heeft u een vraag?

 

Adres :

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon :

0 (+31) 85 - 273 32 45

 

E-mail :

info@regiopoortwachters.nl

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022