Aanhangsel Basiscontract Arbodienstverlening

Aanleiding: wijziging van de Arbowet

Uw organisatie is aangesloten bij de gecertificeerde arbodienst Regiopoortwachters.nl. Voor de verzuimbegeleiding van uw zieke werknemers maakt u gebruik van ons pakket Verzuimmanagement+. Op uw afroep en / of op offertebasis voeren wij de overige dienstverlening voor uw organisatie uit. Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Om te borgen dat uw contract nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen, ontvangt u dit document dat als aanhangsel onlosmakelijk verbonden is met uw lopende overeenkomst voor het pakket Verzuimmanagement+. De wijzigingen betreffende de volgende verplichtingen en zijn zoals gezegd van overheidswege aan de werkgever opgelegd.

 

Bedrijfsarts krijgt toegang tot de werkvloer

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de arbeidsgerelateerde zorg, of het nu gaat om preventie of om re-integratie bij ziekteverzuim, is een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk een must. Bedrijfsartsen en andere professionals moeten de kans krijgen het bedrijf te leren kennen. Als uw  bedrijfsarts het nodig vindt geeft u hem / haar de mogelijkheid om iedere werkplek in uw organisatie te bezoeken.

 

Bieden van de mogelijkheid voor de werknemer om de bedrijfsarts te consulteren

Alle werknemers krijgen de gelegenheid om de bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit betekent dat het voor alle werknemers duidelijk is hoe zij in contact komen met de bedrijfsarts. Het contact moet anoniem kunnen verlopen en er is geen toestemming van de werkgever nodig. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over aan verzuim gerelateerde vragen, maar juist over preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek. Binnen veel bedrijven is dit bekend als het ‘arbeidsomstandighedenspreekuur' of het open spreekuur. Iedereen die binnen de organisatie werkzaam is kan hiervan gebruik maken. Ook oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke contractanten. Via de werknemerssite van regiopoortwachters.nl kan de werknemer informatie terugvinden, bijvoorbeeld hoe aan te melden voor dit preventieve spreekuur.

De werknemer kan een second opinion aanvragen

In de gewijzigde Arbowet wordt de mogelijkheid van een second opinion opgenomen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. De precieze uitwerking van de second opinion is onderwerp van het Arbobesluit en dit is nog niet vastgesteld. Zodra de aanwijzingen van het ministerie van SZW over de nadere regels rondom de second opinion bekend zijn, worden de implicaties hiervan in deze checklist basiscontract verwerkt.

 

De in deze bijlage genoemde activiteiten vallen niet onder de dekking van het pakket Verzuimmanagement+ en worden apart bij uw organisatie in rekening gebracht.

 

Zierikzee, 1 juni 2017

 

Tammy Koolen

Algemeen directeur

Regiopoortwachters.nl BV

 

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

STUUR EEN BERICHT

Copyright EVI Groep 2022

 • ​

  Home

  Over ons

  Dienstverlening

  Ziektewet

  Nieuws

  FAQ HR Portaal

  Contact