DE WEEK VAN DE RI&E

De ondernemer centraal

DE WEEK VAN DE RI&E

De ondernemer centraal

DE WEEK VAN DE RI&E

De ondernemer centraal

Wat en waarom een RI&E?

 

Kunnen de werknemers veilig aan het werk?

 

 • Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht onderdeel van de Arbowet en een middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen.
 • Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.
 • Dit wordt schriftelijk vastgelegd, samen met een Plan van Aanpak, waarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s te verminderen.

 

Wanneer is een bedrijf RI&E plichtig?

Meestal!

Als een bedrijf RI&E-plichtig is, maar dit nog hebben geregeld, dan kan de ondernemer middels een Plan van Aanpak wel alvast concrete maatregelen nemen.

Met goede arbeidsomstandigheden voorkomt de werkgever arbeid gerelateerd ziekteverzuim en ongevallen.

Daarnaast, als er op het werk iets gebeurt ten gevolge van slechte arbeidsomstandigheden, dan kan dat leiden tot een aansprakelijkheidsstelling.

 

Arbobeleid

De RI&E is de basis voor een verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid, waarin de gezondheid en het welzijn van medewerkers voorop staat.

 • Het Plan van Aanpak maakt de doorvertaling naar wat er nodig is om een veilige en gezonde werksituatie te creëren.
 • Vervolgens neemt het bedrijf maatregelen om dit ook te realiseren. Dat is de uitvoering van het plan.
 • Omdat de wereld om ons heen verandert, is het plan ook dynamisch.
 • Ieder bedrijf met een RI&E dient ook te beschikken over een Corona-addendum. Hierin staat beschreven welke Corona-maatregelen er zijn getroffen (denk aan hygiëne, maar bijvoorbeeld  ook aan thuiswerken).

 

Waarmee kan de verzekeringsadviseur helpen?

De verzekeringsadviseur:

 • Heeft een goed overzicht van de risico’s en de oplossingen
 • Kent de markt en weet waar u het beste terecht kan
 • Zorgt ervoor dat de hieruit voortvloeiende financiële risico’s afdoende zijn afgedekt

 

 

Wilt u de RI&E laten toetsen?

 

Hoe nu verder?

 • Regiopoortwachters.nl besteedt de RI&E uit een hierin gespecialiseerde dienstverleners, zoals Lifework. Lifework werkt volgens de kwaliteitsnormen van Regiopoortwachters.nl  en heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren en toetsen van RI&E’s.
 • Een RI&E uitvoeren of toetsen is maatwerk
 • De tijdsinvestering en kosten zijn sterk afhankelijk van de sector en bedrijfsomvang

 

Neem contact op met Regiopoortwachters.nl voor een offerte op maat!

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022