GROTERE MEDEWERKERSBETROKKENHEID

De belangrijkste verplichtingen voor werkgevers

Op het gebied van arbeidsomstandigheden krijgt de personeelsvertegenwoordiging  instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. Een werkgever moet dit zelf regelen in zijn organisatie.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging en een ondernemingsraad (OR)?

Een bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers (dus geen fte’s) is verplicht om een eigen ondernemingsraad te hebben. Een bedrijf van minder dan 50 werknemers kan vanuit de CAO toch verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen. Ook kan een kleiner bedrijf vrijwillig een ondernemingsraad instellen. Wanneer een bedrijf met meer dan 10 en minder dan 50 werknemers geen ondernemingsraad heeft, dan moet er, indien de werknemers dit willen, een personeelsvertegenwoordiging ingesteld worden, die ook een aantal bevoegdheden heeft.

 

Vanaf hoeveel werknemers moet medewerkersbetrokkenheid georganiseerd worden?

De nieuwe Arbowet heeft als doel om alle werknemers beter te betrekken bij de arbodienstverlening. De wetgever geeft daartoe instemmingsrecht aan de ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging. In een bedrijf met meer dan 50 werknemers moet een ondernemingsraad zijn ingesteld.

Elk bedrijf moet tenminste één werknemer hebben die de verplichte preventietaken vervult. Bij bedrijven tot 25 werknemers mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden. Een personeelsvertegenwoordiging kan dan wel ingesteld worden bij bedrijven van 10 tot 50 werknemers. De Wet op de Ondernemingsraden geeft hier nadere voorschriften voor. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, vindt overleg plaats met de belanghebbende werknemers.

 

Vanaf hoeveel werknemers is een medezeggenschapsraad noodzakelijk?

De Wet op Ondernemingsraden stelt vanaf 50 medewerkers het samenstellen van een ondernemingsraad verplicht. De wet WMS (Wet Medezeggenschap op School) stelt dat er altijd een medezeggenschapsraad is ongeacht het aantal leerkrachten of personeelsleden in het onderwijs.

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

STUUR EEN BERICHT

Copyright EVI Groep 2022

 • Home

  Over ons

  Dienstverlening

  Ziektewet

  Nieuws

  FAQ HR Portaal

  Contact