HET VERZUIMVOLGSYSTEEM

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, start de werkgever conform de Wet Verbetering Poortwachter met het aanleggen van een re-integratiedossier. In dit dossier komen alle handelingen, zoals  afspraken en documenten die betrekking hebben op het verzuim. Ook het plan van aanpak en de eventuele bijstellingen daarop, komen in het dossier. Niet alle onderdelen van het dossier zullen volledig voor de werkgever beschikbaar zijn. Zo zullen medische gegevens bijvoorbeeld bij de bedrijfsarts blijven.

Op basis van het re-integratiedossier stellen uiteindelijk de werkgever en werknemer het re-integratieverslag op. Zonder een volledig re-integratieverslag kan de werknemer bij het UWV geen WIA-aanvraag indienen. Net zoals bij een belastingaangifte, dient u om een sanctie van het UWV te voorkomen, daarom “de bonnetjes te bewaren”.

De voordelen van het systeem

Omdat er meerdere partijen bij het re-integratieproces betrokken zijn (bedrijfsarts, werknemer, leidinggevende, casemanager enz.) is het belangrijk om de gemaakte afspraken centraal vast te leggen, opdat het re-integratiedossier altijd actueel is en over re-integratieafspraken geen misverstanden ontstaan.

 

Om het re-integratiedossier volledig te houden en om overzicht in het verzuimproces te hebben, zet Regiopoortwachters.nl de applicatie Verzuimsignaal in. Verzuimsignaal is dus zowel het centrale elektronische re-integratiedossier als het verzuimvolgsysteem. Het dossier is via het internet toegankelijk voor de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundig casemanager en eventueel andere betrokken partijen (bijvoorbeeld de verzekeraar). Ook signaleert de applicatie wanneer wie wat moet doen: uw verzuimprotocol is immers de basis van ons volgsysteem.

 

Op deze manier weet iedereen wat er gedaan is en wat er gedaan moet worden. Als activiteiten niet op tijd worden uitgevoerd, zal het systeem de verantwoordelijke uitvoerder waarschuwen.

Het systeem biedt de gebruikers ook verzuimoverzichten op het niveau van de werknemer en het bedrijf. Daarnaast zorgt het systeem voor de communicatie met de verzekeraar ingeval u als werkgever een verzuimverzekering heeft afgesloten.

 

Door de inwerkingtreding van de AVG vanaf 25 mei 2018 geldt dat een arbodienst pas toegang heeft tot gegevens van en over de werknemer, als deze ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te geraken.

 

Om deze reden spreken wij graag het volgende met u af:

  • U registreert uw volledige personeelsbestand in het HR Portaal van Regio HR
  • U meldt uw werknemers ziek en hersteld in het HR Portaal van Regio HR (https://hrm.workguide.nl/ione/js/browser/login#/login)
  • Jaarlijks verstrekt u Regio HR uw verzamelloonstaat
  • U machtigt Regio HR om de aantallen werknemers en/of de totale loonsom van uw bedrijf door te geven aan Vitaal Ondernemen (en uw verzuimverzekeraar indien u dat wenst).

 

Het totale werknemersbestand kan worden aangeleverd door een ingevulde en versleutelde importsheet  te versturen aan: hrportaal@regiohr.nl (zie ook Werkwijze Importsheet versleuteld versturen).

Graag de indeling en de benaming van de kolommen van deze importsheet niet wijzigen, omdat de gegevens anders niet meer geïmporteerd kunnen worden in het HR Portaal.

Zoals u kunt zien hebben een aantal velden in de importsheet een rode kleur, deze velden zijn verplicht.

 

Mocht u het prettiger vinden om de werknemers zelf in te voeren in het HR Portaal dan is dit ook mogelijk.

 

Voor het werken met het HR portaal hebben wij een handleiding opgesteld.

Indien u vragen heeft over Verzuimsignaal2 kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor vragen over het HR portaal kunt u contact opnemen met Regio HR: 085-0479869 en hrportaal@regiohr.nl

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022