KLACHTENREGLEMENT

informatie voor werkgevers

Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling Bij Regiopoortwachters.nl worden ingediend.

 

De klager dient uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging van de ingediende klacht ontvangen te hebben.

De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

 

De klachtafhandeling vindt plaats door de leidinggevende van de medewerker.

 

Indien de klager dit wenst kan deze gehoord worden om de klacht toe te lichten. De medewerker wordt altijd gehoord.

De klacht dient binnen een periode van 30 dagen na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

 

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede  van de eventuele verder maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden genomen.

 

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

STUUR EEN BERICHT

Copyright EVI Groep 2022

 • ‚Äč

  Home

  Over ons

  Dienstverlening

  Ziektewet

  Nieuws

  FAQ HR Portaal

  Contact