Deze vooraankondiging bevat belangrijke informatie over onze dienstverlening

 

Zoals in onze nieuwsbrief van december 2017 is aangekondigd, vindt u het werknemersbestand van uw organisatie zeer binnenkort in het HR portaal van Regio HR.

Via deze vooraankondiging willen wij u wijzen op het e-mailbericht dat u binnen twee weken van ons ontvangt. In dat e-mailbericht treft u een link aan naar het HR Portaal en maakt u daar uw eigen inlog voor uw organisatie aan.

Belangrijke informatie betreffende de AVG en uw HR Portaal

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing.

Dat betekent niet alleen dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt, maar ook dat de Autoriteit Persoonsgegevens op straffe van boetes de naleving handhaaft. Deze wet- en regelgeving raakt alle organisaties. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u een link naar een stappenplan voor uw eigen bedrijfsvoering gegeven alsmede u ook uitgelegd wat deze verordening betekent voor onze samenwerking met u.

In aansluiting op onze nieuwsbrief en deze vooraankondiging ontvangt u binnenkort een e-mail met een link naar het nieuwe HR portaal.

U registreert straks uw werknemers, ziek- en herstelmeldingen in het HR portaal van onze zusterorganisatie Regio HR (en dus niet meer in Verzuimsignaal van Regiopoortwachters.nl). Via het HR Portaal ontvangen wij in onze verzuimapplicatie Verzuimsignaal alle ziek- en herstelmeldingen. Op deze manier is uw volledige werknemerbestand gescheiden van de verzuimdossiers die wij als arbodienst hanteren en kunt u nog steeds de verzuimdossiers via Verzuimsignaal raadplegen.

 

Wij hopen u op deze wijze volledig en correct geïnformeerd te hebben.

 

 

Voor meer informatie omtrent AVG https://www.regiopoortwachters.nl/2017/12/20/nieuwsbrief-december-2017/

en

https://www.regiopoortwachters.nl/werkgevers/de-avg.html

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022