Second Opinion door werknemer per 01-07-2017

Een werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid altijd recht heeft op een Second Opinion van een bedrijfsarts die niet in dienst is van de arbodienst van de werkgever.

De nieuwe Arbowet die met ingang van 1 juli 2017 van kracht wordt, regelt dit.

De werknemer moet zijn verzoek wel voldoende motiveren. Hij moet aangeven waarom hij het oordeel van de bedrijfsarts van de arbodienst in twijfel trekt en een Second Opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts wil.

De werknemer heeft daarom eerst het wettelijk recht om zelf te worden gehoord door de bedrijfsarts van de arbodienst van de werkgever. Aan de hand van dit persoonlijk gesprek, kan de werknemer zich beraden of hij berust in het onderzoek van de bedrijfsarts van zijn werkgever, danwel dat dit juist aanleiding geeft voor een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts.

 

Reden van aanvraag

 1. Een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij op dat moment nog kan verrichten.
 2. Een werknemer twijfelt over het advies dat een bedrijfsarts naar aanleiding van een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek heeft opgesteld.
 3. Een werknemer twijfelt over het advies van een bedrijfsarts indien er een vermoeden is van een beroepsziekte.

 

Manier van aanvragen

 

 • Een Second Opinion wordt aangevraagd middels het intake formulier. De aanvraag wordt verzorgd door de werknemer via het werknemersportaal regiopoortwachters/werknemer.nl
 • Na ontvangt is er telefonisch contact tussen de twee bedrijfsartsen
 • Middels een machtigingsformulier ondertekend door werknemer wordt het dossier tijdelijk overgedragen

 

Voorwaarden

 

 • Er kan slechts sprake zijn van één Second Opinion per ziekmelding
 • Er is geen sprake van een opschortende werking door een Second Opinion.
 • De uitvoerder van de Second Opinion kan de begeleiding niet overnemen.
 • Doorlooptijd van het aanvragen van een Second Opinion bedraagt 3 weken na datum ontvangst aanvraag.

 

Uitvoering

 

 • Andere bedrijfsartsen dan bekend bij werkgever ingezet via Poortwachter Direct.
 • Terugkoppeling vindt plaats buiten het verzuimsysteem van werkgever.
 • Op basis van een intake formulier met vraagstelling.
 • Schriftelijke terugkoppeling naar werknemer en werkgever.

 

Facturering

 

 • Kosten worden in rekening gebracht bij de werkgever door PoortwachterDirect.
 • Kosten zijn exclusief bijkomende kosten, zoals:
 • Eventuele kosten opvragen medische informatie.
 • Kosten eventueel tweede consult.
 • Kosten bedrijfsarts first opinion en dossieroverdracht.

 

NB: Als werkgever bent u op grond van de Arbowet verplicht om deze kosten te betalen. Bij het niet nakomen loopt u het risico dat u niet voldoet aan uw re-integratieverplichtingen.

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

STUUR EEN BERICHT

Copyright EVI Groep 2022

 • Home

  Over ons

  Dienstverlening

  Ziektewet

  Nieuws

  FAQ HR Portaal

  Contact