Spoedconsult

Steeds blijkt dat werkgevers behoefte hebben aan spoedcontroles. Een spoedcontrole is een huisbezoek en beoordeling door een bedrijfsarts binnen 24 uur na ziekmelding. De behoefte aan een spoedcontrole wordt meestal meer gevoed door het idee op die manier controle over iemand verzuimgedrag te hebben, dan dat een spoedcontrole nu echt effectief blijkt te zijn in het verhogen van de verzuimdrempel bij een medewerker. De kosten die met een spoedconsult gemoeid zijn, zijn aanzienlijk en in diverse onderzoeken is reeds aangetoond dat de inzet van een bedrijfsarts bij kort verzuim een verzuimverlengend effect heeft.

 

Regiopoortwachters.nl wil daarom terughoudend zijn met spoedconsulten en alleen uitvoeren op juiste indicatie spoedcontroles. Regiopoortwachter.nl heeft hiervoor de volgende redenen:

 

 • 1 Niet zelden blijkt het uitvoeren van een spoedcontrole vaak het eerste teken aan de werknemer dat de werkgever een bepaald wantrouwen heeft betreffende de ziekmelding en dus ook tegenover het ziekmeldingsgedrag van zijn/haar werknemer. De bedrijfsarts zal bespreken waarom deze controle zo snel dient te worden gerealiseerd. Een spoedcontrole kan zo de start zijn van een gesprek tussen werkgever en werknemer over ziekmeldingsgedrag. Op zich een goede zaak, maar dit gesprek had beter zonder deze dure interventie kunnen plaatsvinden.

 

 • 2 Ook zien we nog wel eens spoedcontroles aangevraagd worden omdat men bijvoorbeeld vermoedt dat iemand zijn huis aan het verbouwen is of iets dergelijks. Voor zo’n niet-medische reden is het natuurlijk veel effectiever als de werkgever met een bloemetje langskomt. Mocht de werknemer dan “betrapt “worden dan kunnen daar direct adequate maatregelen genomen worden. De werkgever hoeft dan niet te beslissen via informatie uit de tweede hand.

Regiopoortwachters.nl vindt uiteraard dat er wel ondersteuning aan de werkgever bij frequent verzuimers, of verzuimers met een lage verzuimdrempel geboden moet worden.

Wij verzoeken u in een dergelijk geval de werknemer op te laten roepen voor een zogenaamd frequent verzuimgesprek. Daar kan beoordeeld worden door de bedrijfsarts of er inderdaad medische redenen zijn om het frequent verzuim te verklaren. Voordeel van zo’n gesprek is dat de vertrouwensrelatie tussen bedrijfsarts en werknemer niet gestoord wordt.

Mocht er onvoldoende medische redenen zijn om de regelmatige ziekte te verklaren, dan koppelt de bedrijfsarts dit terug aan de werkgever. De werkgever kan dit als ingang gebruiken om een gesprek aan te gaan over het frequente verzuim dat niet op medische gronden te verklaren is.

Mocht een werknemer hierna doorgaan met hetzelfde verzuimgedrag, dan kan na overleg tussen werkgever en arbeidsdeskundig casemanager, een spoedconsult (binnen twee dagen op het spreekuur bedrijfsarts) gepland worden, of – in het uiterste geval - een spoedcontrole ter vaststelling/uitsluiting van onterecht verzuim. Op grond hiervan kan de werkgever dan een loonsanctie treffen.

 

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

STUUR EEN BERICHT

Copyright EVI Groep 2022

 • Home

  Over ons

  Dienstverlening

  Ziektewet

  Nieuws

  FAQ HR Portaal

  Contact