WET VERBETERING POORTWACHTER

De belangrijkste verplichtingen voor werkgevers op een rij

Als uw werknemer langdurig ziek wordt, krijgt u te maken met uw rol als werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. In deze rol heeft u als werkgever een grote verantwoordelijkheid. Als uw medewerker na 93 weken nog steeds ziek is, is de aanvraag WIA aan de orde. Het UWV zal, voordat zij overgaan tot behandeling van de WIA-aanvraag toetsen of u er, samen met uw werknemer, alles aan gedaan heeft om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Het UWV heeft deze rol om onnodige instroom in WIA en WW te voorkomen. In dit artikel kunt u lezen op welke wijze UWV uw inspanningen toetst. Op welke vragen wordt van u een antwoord verwacht en wanneer zijn de inspanningen voldoende geweest? Hoe voorkomt u een loonsanctie? Wat houdt de loonsanctie in en hoe kunt u de eenmaal opgelegde loonsanctie bekorten?

Bekijk onderstaande filmpjes voor een korte uitleg over Wet Verbetering Poortwachter en de bedrijfsarts

Wet Verbetering Poortwachter

Arboportaal - Bedrijfsarts

Rollen en verantwoordelijkheden

Als werkgever bent u volledig verantwoordelijk voor de begeleiding van uw werknemer naar optimale werkhervatting in passend eigen of ander werk binnen uw eigen bedrijf of bij een andere werkgever in de eerste 104 weken van ziekte. Dit noemen we uw re-integratieverplichting. In deze periode bent u ook verplicht ten minste 70 procent van het laatst verdiende loon door te betalen, of meer als de CAO dit voorschrijft. Dit noemen we de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken.

U heeft dus een re-integratie- en een loondoorbetalingsverplichting. De verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij een andere werkgever, ook wel spoor 2 genoemd, houdt op na deze 104 weken.

 

Echter, zolang het dienstverband voortduurt, heeft u de verplichting uw werknemer binnen uw bedrijf te herplaatsen op het moment dat zich daartoe een mogelijkheid voordoet. Dat kan dus ook zo zijn als uw werknemer al een (gedeeltelijke) WIA- of WW-uitkering ontvangt of als u het dienstverband heeft aangepast naar de feitelijke werkzaamheden van uw werknemer. Deze situatie kan ontstaan bij alle nieuwe mogelijkheden en vacatures binnen uw bedrijf of bij een gewijzigde belastbaarheid van uw werknemer.

 

Uitzondering:

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan blijft u ook na 104 weken en na einde dienstverband verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer voor werk bij een andere werkgever. Dit geldt de eerste 10 jaar dat deze medewerker een WGA-uitkering ontvangt.

 

Hieronder staan alle aspecten die te maken heeft met de Wet Verbetering Poortwachter. Klik op het onderwerp voor meer informatie.

 

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

STUUR EEN BERICHT

Copyright EVI Groep 2018

 • Home

  Over ons

  Dienstverlening

  Ziektewet

  Nieuws

  FAQ HR Portaal

  Contact