Onze dienstverlening

WGA+

WGA+

 

Doel

Door ondersteuning van de werkgever en werknemer wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat de werknemer is aangewezen op een WIA WGA uitkering.

 

Doelgroep

Bedrijven die Eigen Risicodrager WGA zijn.

 

Uitvoering door

De arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts.

Op afroep worden specialisten ingezet zoals bijvoorbeeld een re-integratieadviseur en een jurist.

 

Context

Werkgevers kunnen kiezen voor een eigen risicodragerschap voor die werknemers die recht hebben op een WIA-WGA-uitkering. Het eigen risico raakt de situatie waarin een werknemer na 2 jaren arbeidsongeschiktheid

 

 • 35 tot 80% arbeidsongeschikt is of
 • tijdelijk 80 tot 100% arbeidsongeschikt is

 

Als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn betaalt niet UWV, maar de werkgever de WIA WGA uitkering. Ook zorgt de werkgever samen met de werknemer voor de re-integratie en wel tot en met het 12e ziektejaar. Regiopoortwachters.nl in samenwerking met de WIA inkomensverzekeraar ondersteunt de werkgever en de (ex-) werknemer. Wij helpen uw werknemer al tijdens het dienstverband zich voor te bereiden op een re-integratie in ander werk. Ook begeleiden wij de werknemer bij de WIA-(her)beoordelingen. Als onderscheidend instrument beschikt Regiopoortwachters.nl over een “kloon” van het CBBS van UWV zodat al in de eerste 2 ziektejaren middels een WIA Conforme schatting (de volledige WGA Scan) duidelijk is hoe hoog het risico op een WGA-uitkering is. De uitkomst van deze scan zet de werknemer en werkgever op scherp en kan voor een verzekeraar aanleiding zijn om al in de eerste 2 ziektejaren te investeren (lees financieel bij te dragen) in de re-integratieactiviteiten. In het 3e ziektejaar tot en met ziektejaar 12 ondersteunt Regiopoortwachters.nl in het WGA-casemanagement en door re-integratie- en claimbeoordelingsdiensten.

 

Dienstverlening

Onder de dekking van het WGA+ abonnement vallen de volgende activiteiten.

 

 • Ziekteweek 8: in aanvulling op het plan van aanpak (Wet Verbetering Poortwachter) een eerste inschatting van het WGA-risico op basis van dossierstudie.
 • Uiterlijk in ziekteweek 42 tot 52: uitvoeren van de WGA Scan. De uitkomst van de WGA-scan is de basis van WGA-preventie.
 • Nb. de geduide functies op basis van het criterium gangbare arbeid kunnen ook gerapporteerd worden t.b.v. het voorsorteren op de 1e jaarsbeoordeling Ziektewet indien de werkgever eigen risicodrager Ziektewet is.
 • Bij ontvangst WIA-beschikking: administratieve screening en advies Bezwaar & Beroep door de arbeidsdeskundige (en indien nodig de verzekeringsgeneeskundige)
 • Vanaf jaar 3 en bij toekenning van de WIA WGA uitkering: opstellen van het WGA plan van aanpak. Een concreet actieplan gericht op re-integratie en WGA-claimbeoordeling.
 • Zoals geadviseerd in het (bijgestelde) WGA plan van aanpak worden de volgende activiteiten op basis van nacalculatie apart in rekening gebracht (dus de volgende activiteiten vallen niet onder het WGA+ abonnement).

 

Tot en met het 12e ziektejaar: arbeidskundig casemanagement gericht op claimbeoordeling en re-integratie.

Arbeidsdeskundige beoordeling geschiktheid voor theoretische re-integratiefuncties (bv. t.b.v. het 2e spoor re-integratietraject)

 

 • Arbeidsdeskundig loonwaardeonderzoek bij werkhervatting t.b.v. de bepaling van de korting op de WGA-uitkering
 • Arbeidsmedische heronderzoeken tot en met het 12e ziektejaar (om ook voor te sorteren voor de UWV herbeoordelingen).
 • Re-integratiebegeleiding gericht op eigen of ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een nieuwe werkgever.
 • Juridische begeleiding van bezwaar-en beroepzaken.
 • Interventies die de belastbaarheid van de (ex-)werknemer verhogen.

 

Voorwaarden

Voorwaarde van deze ondersteuning is dat de werkgever naast WGA+ ook het verzuimpakket Verzuimmanagement+ afneemt. Verzuimmanagement+ is de basisdienstverlening van Regiopoortwachters.nl en omvat gedurende de eerste 2 ziektejaren de reguliere verzuimbegeleiding (volgens de Wet Verbetering Poortwachter). Zie hiervoor onze aparte beschrijving Verzuimmanagement+.

 

Doorlooptijd

De dienstverlening vindt WGA-preventief plaats in de eerste 2 ziektejaren en vervolgens vanaf toekenning van de WIA WGA-uitkering gedurende ziektejaar 3 tot en met ziektejaar 12.

 

Investering

Verrekening op basis van verrichtingen.

Voor de dienstverlening die op basis van nacalculatie wordt verrekend:

Uurtarief arbeidsdeskundige: € 135

Uurtarief verzekeringsgeneeskundige: € 185

 

Alle bedragen zijn exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting (thans 21% BTW)

Heeft u een vraag?

 

Adres :

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon :

0 (+31) 85 - 273 32 45

 

E-mail :

info@regiopoortwachters.nl

 

Of stuur ons een bericht:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Ik wil een:

Formulier verzenden...

 

Formulier ontvangen.

Om welk abonnement gaat het?

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2019