Onze dienstverlening

Ziektewet+

Ziektewet+

 

Doel

Re-integratie en claimbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid van werknemers die vallen binnen de werking van het Eigen Risicodragerschap van de Ziektewet.

 

Doelgroep

Bedrijven die kiezen voor een eigen risicodragerschap voor de Ziektewet.

De advisering en begeleiding richt zich op werknemers die vallen binnen de werking van artikel 29, lid 2 sub a tot en met c van de Ziektewet.

 

Uitvoering door

De arbeidskundig casemanager (tijdens het dienstverband) en voor de claimbeoordeling Ziektewet en vanaf uitdiensttreding: de arbeidsdeskundige. De medisch adviseur (bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige) is gedurende het gehele proces betrokken.

 

Context

Bedrijven kunnen eigen risicodrager voor de Ziektewet worden voor

 

 • werknemers met een (tijdelijk) contract, die ziek uit dienst gaan
 • werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs
 • werknemers die uit dienst gaan en daarna binnen 4 weken ziek worden

 

Als deze werknemers ziek zijn en nog niet de wachttijd voor de WIA hebben volgemaakt (vaak 2 jaren), betaalt niet UWV maar de werkgever de Ziektewetuitkering. Ook zorgt de werkgever voor een spoedige re-integratie in passend werk. Deze verantwoordelijkheid strekt tot en met het 2e ziektejaar. Regiopoortwachters.nl ondersteunt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van deze groep werknemers. Wij helpen de werknemer al tijdens het dienstverband zich voor te bereiden op externe re-integratie (2e spoor) in het geval dat de werknemer ziek uit dienst zal gaan. Indien gewenst verzorgt  Regiopoortwachters.nl via een partnership de uitkeringsadministratie en het voorschieten van de uitkeringsbetaling aan de (ex-) werknemer.

 

Dienstverlening

De dienstverlening is gericht op de claimbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid volgens het Ziektewetcriterium. Daarnaast richt de inzet zich op het voorkomen van instroom in de Ziektewetuitkering of als dat niet lukt, de re-integratie van de zieke werknemer in passend werk.

 

 • Tijdens het dienstverband in ziekteweek 8: inschatting van de kans dat de werknemer ziek uit dienst gaat. Indien deze kans reëel is, het voorlichten van de werknemer over de persoonlijke gevolgen.
 • 3 weken tot 1 week voor het aflopen van het dienstverband: een arbeid medische claimbeoordeling Ziektewet (zogenaamde recht- en duurbepaling). Deze beoordeling omvat ook een re-integratievisie gericht op externe re-integratie.
 • Indien hiertoe een indicatie is: het organiseren van een extern re-integratietraject inclusief de aanvraag bij de verzekeraar voor een vergoeding.
 • Arbeidskundig casemanagement 1e en 2e spoor ook na het dienstverband (tot en met het 2e ziektejaar).
 • Arbeidsdeskundige beoordeling van de geschiktheid van de (ex-)werknemer voor concreet benoemde theoretische functies of re-integratiefuncties.
 • Arbeidsdeskundig loonwaardeonderzoek bij werkhervatting t.b.v. de bepaling van de korting op de Ziektewetuitkering.
 • Arbeid medische heronderzoeken tot en met het 2e ziektejaar (conform poortwachter termijnen en richtlijnen).
 • Ondersteunen van de (ex-)werknemer bij zowel de 1e jaar beoordeling door UWV als de aanvraag voor een WIA uitkering.
 • Beoordelen van de uitslag van de UWV-1e jaar beoordeling om te bepalen of een bezwaarzaak is geïndiceerd. Nb. na 1 jaar ziekte beoordeelt UWV op basis van het criterium gangbare arbeid de mate van arbeidsongeschiktheid van de (ex-) werknemer en bepaalt daarmee het recht op voortzetting van de Ziektewetuitkering.
 • Interventies zoals re-integratiebegeleiding gericht op een nieuwe werkgever, jobhunting, scholing en trainingen, medische belastbaarheidstrainingen, coaching on the job etc. vallen buiten de dekking van de dienstverlening van Ziektewet+. Deze dienstverlening kan op offertebasis aangeboden worden.

 

Voorwaarde

Naast Ziektewet+ neemt de werkgever ook het verzuimpakket Verzuimmanagement+ af. Verzuimmanagement+ is de basisdienstverlening van Regiopoortwachters.nl en omvat de verzuimbegeleiding tijdens het dienstverband (volgens de Wet Verbetering Poortwachter). Op deze wijze worden zieke werknemers gedurende 2 ziektejaren, of zij nu wel of niet in dienst zijn, in één doorlopend proces begeleid.

 

Doorlooptijd

De advisering en begeleiding is gedurende de eerste 2 ziektejaren en zo lang de werkgever Ziektewet+ voor het hele bedrijf afneemt.

 

Investering

De dekking van de dienstverlening geldt zo lang de werkgever over het volledige personele bestand € 10 per werknemer per jaar betaalt. Indien de werkgever wenst dat de uitkeringsadministratie ook wordt overgenomen, dan is de opslag € 2,50 per werknemer per jaar.

Heeft u een vraag?

 

Adres :

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon :

0 (+31) 85 - 273 32 45

 

E-mail :

info@regiopoortwachters.nl

 

Of stuur ons een bericht:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Ik wil een:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Om welk abonnement gaat het?

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2019